خدمات کشاورزی (حق تقدم)

تکشاح | Warrant - Exchange
ماشین آلات و تجهیزات ( ماشین آلات کشاورزی و باغبانی )
Category:

ماشین آلات و تجهیزات

Sub Category:

ماشین آلات کشاورزی و باغبانی

Status:

Permitted

Last: 41,760 0.00
Close: - 0.00

Last Trade

2021-03-15
Feature Amounts Feature Amounts
Open 48,000 Close - 0.00
High - Low -
Volume - Times -
Price Range:  41,760 - 48,720 Value -
Base volume - Volume limit - - -

Trades

2021-03-15
True Legal
3 Number of buyers -
2,572 Purchase volume -
- Seller number 1
- Sales volume 2,572
- Change of ownership -

Ask / Bid

2021-03-15
Order Number Buy Sell Number Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order

EPS

Fiscal year
Realization of profit - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

The last assembly
Real profit - P/E مجمع -
Cash profit -
Distribution percentage -

Yield and liquidity

3 Months %
6 Months %
9 Months %
1 year old %
Big
Medium
Small
Growth Middle Value
-

Market Value

-

P/B

-

Free Floating Stocks

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2022-03-30 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-29 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-28 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-27 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-26 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-19 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-16 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-15 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-14 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-13 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-12 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-09 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-08 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-07 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2022-03-06 00:00:00 Close : 39,010 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
More

Comments & Analysis