خدمات کشاورزی (حق تقدم)

تکشاح | Warrant - Exchange
ماشین آلات و تجهیزات ( ماشین آلات کشاورزی و باغبانی )
Category:

ماشین آلات و تجهیزات

Sub Category:

ماشین آلات کشاورزی و باغبانی

Status:

Permitted

Last: 41,760 0.00
Close: - 0.00

Last Trade

2021-03-15
Feature Amounts Feature Amounts
Open 48,000 Close - 0.00
High - Low -
Volume - Times -
Price Range:  41,760 - 48,720 Value -
Base volume 1 Volume limit 1 - 50,000

Trades

2021-03-15
True Legal
3 Number of buyers -
2,572 Purchase volume -
- Seller number 1
- Sales volume 2,572
2,572 Change of ownership 2,572

Ask / Bid

2021-03-15
Order Number Buy Sell Number Order
Order10 Number106,895 Buy41,760 Sell43,500 Number197,428 Order4
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order

EPS

Fiscal year 2021-03-19
Realization of profit -2,161 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,256
P/E TTM 20.987

DPS

The last assembly 2020-03-19
Real profit 878 P/E مجمع 53.93
Cash profit 400
Distribution percentage 45.56 %

Yield and liquidity

3 Months % Rank 143
6 Months % Rank 220
9 Months % Rank 432
1 year old % Rank 396
Big
Medium
Small
Growth Middle Value
-

Market Value

-

P/B

% 39.39

Free Floating Stocks

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2021-03-15 12:27:57 Close : 41,780 Change % : 14.93 Volume : 309,710 Times : 26
Date : 2020-09-01 00:00:00 Close : 49,110 Change % : 9.01 Volume : 3.393 Million Times : 1,664
Date : 2020-08-31 00:00:00 Close : 53,970 Change % : 0.82 Volume : 8.965 Million Times : 2,668
Date : 2020-08-26 00:00:00 Close : 53,530 Change % : 8.89 Volume : 2.103 Million Times : 755
Date : 2020-08-25 00:00:00 Close : 49,160 Change % : 9.93 Volume : 2.72 Million Times : 759
Date : 2020-08-24 00:00:00 Close : 44,720 Change % : 7.32 Volume : 2.818 Million Times : 1,181
Date : 2020-08-23 00:00:00 Close : 41,670 Change % : 4.01 Volume : 1.107 Million Times : 735
Date : 2020-08-22 00:00:00 Close : 43,410 Change % : 1.43 Volume : 2.515 Million Times : 1,002
Date : 2020-08-19 00:00:00 Close : 42,800 Change % : 3.83 Volume : 2.673 Million Times : 1,133
Date : 2020-08-18 00:00:00 Close : 41,220 Change % : 9.02 Volume : 2.111 Million Times : 937
Date : 2020-08-17 00:00:00 Close : 37,810 Change % : 7.54 Volume : 964,633 Times : 577
Date : 2020-08-16 00:00:00 Close : 35,160 Change % : 8.13 Volume : 686,173 Times : 441
Date : 2020-08-15 00:00:00 Close : 38,270 Change % : 9.78 Volume : 1.37 Million Times : 499
Date : 2020-08-12 00:00:00 Close : 42,420 Change % : 1.05 Volume : 1.598 Million Times : 651
Date : 2020-08-11 00:00:00 Close : 41,980 Change % : 8.98 Volume : 1.81 Million Times : 658
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
More

Comments & Analysis