نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

نبورس | Stocks - Exchange
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( اداره بازارهای مالی )
Category:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

Sub Category:

اداره بازارهای مالی

Status:

Prohibited-bourse.motevaghef

Last: 5,290 0.19
Close: 5,300 0.00

Last Trade

2023-10-16
Feature Amounts Feature Amounts
Open 5,290 Close 5,300 0.00
High 5,290 Low 5,290
Volume 30 Million Times 150
Price Range:  8,060 - 9,260 Value 159 billion
Base volume 7.28 Million Volume limit 1 - 200,000

Trades

2023-10-16
True Legal
- Number of buyers 1
- Purchase volume 30 Million
- Seller number 1
- Sales volume 30 Million
- Change of ownership -

Ask / Bid

2023-10-16
Order Number Buy Sell Number Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order

EPS

Fiscal year
Realization of profit - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

The last assembly 2023-03-20
Real profit 159 P/E مجمع 35.85
Cash profit 20
Distribution percentage 12.58 %

Yield and liquidity

3 Months 20.27 % Rank 594
6 Months 26.71 % Rank 548
9 Months 3.12 % Rank 547
1 year old 9.46 % Rank 535
Big
Medium
Small
Growth Middle Value
103.74 Thousand billion

Market Value

-

P/B

-

Free Floating Stocks

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2023-10-16 12:29:58 Close : 5,300 Change % : 0.00 Volume : 30 Million Times : 150
Date : 2023-10-11 12:29:52 Close : 5,300 Change % : 0.00 Volume : 30 Million Times : 150
Date : 2023-10-08 12:29:59 Close : 5,300 Change % : 0.00 Volume : 30 Million Times : 150
Date : 2023-04-08 12:29:58 Close : 5,300 Change % : 0.00 Volume : 30 Million Times : 150
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
Symbol : BORS Last : 30.00 5,140 Volume : 5.939 Million Market Value : 95.004 Thousand billion Date : 2024-05-18
Symbol : کبورس Last : 2,770 5,290 Volume : - Market Value : 103.74 Thousand billion Date : 2023-10-16
More

Comments & Analysis