بانک کار آفرین (حق تقدم)

وکارح | Warrant - Exchange
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
Category:

بانکها و موسسات اعتباری

Sub Category:

سایر واسطه های پولی

Status:

Prohibited-bourse.motevaghef

Last: 990 3.88
Close: - 100.00

Last Trade

2021-02-28
Feature Amounts Feature Amounts
Open 990 Close - 1,030.00
High - Low -
Volume - Times -
Price Range:  990 - 1,150 Value -
Base volume 1 Volume limit 1 - 400,000

Trades

2021-02-28
True Legal
107 Number of buyers 1
9.36 Million Purchase volume 12,500
26 Seller number -
9.372 Million Sales volume -
12,500 Change of ownership 12,500

Ask / Bid

2021-02-28
Order Number Buy Sell Number Order
Order0 Number0 Buy0 Sell990 Number58,337,699 Order716
Order0 Number0 Buy0 Sell1,000 Number1,378,043 Order15
Order0 Number0 Buy0 Sell1,010 Number411,614 Order3
Order0 Number0 Buy0 Sell1,030 Number756,480 Order23
Order0 Number0 Buy0 Sell1,040 Number469,384 Order7

EPS

Fiscal year 2021-03-19
Realization of profit 163 دوره 9 ماهه
سود TTM 209
P/E TTM 12.077

DPS

The last assembly 2020-03-19
Real profit 344 P/E مجمع 7.35
Cash profit 200
Distribution percentage 58.14 %

Yield and liquidity

3 Months % Rank 342
6 Months % Rank 544
9 Months % Rank 533
1 year old % Rank 524
Big
Medium
Small
Growth Middle Value
-

Market Value

-

P/B

% 27.06

Free Floating Stocks

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2021-02-28 12:29:58 Close : 990 Change % : 3.88 Volume : 14.05 Million Times : 310
Date : 2021-02-27 12:28:31 Close : 1,030 Change % : 3.74 Volume : 5.13 Million Times : 114
Date : 2021-02-24 12:29:08 Close : 1,070 Change % : 2.73 Volume : 54.78 Million Times : 774
Date : 2021-02-23 12:29:58 Close : 1,100 Change % : 3.51 Volume : 68.23 Million Times : 1,528
Date : 2021-02-22 12:27:35 Close : 1,140 Change % : 3.39 Volume : 8.4 Million Times : 243
Date : 2021-02-21 12:29:54 Close : 1,180 Change % : 3.28 Volume : 32.07 Million Times : 651
Date : 2021-02-20 12:29:35 Close : 1,220 Change % : 3.18 Volume : 57.48 Million Times : 1,540
Date : 2021-02-17 12:29:10 Close : 1,260 Change % : 3.82 Volume : 12.31 Million Times : 377
Date : 2021-02-16 12:29:46 Close : 1,310 Change % : 3.68 Volume : 7.15 Million Times : 236
Date : 2021-02-15 12:29:28 Close : 1,360 Change % : 3.55 Volume : 27.75 Million Times : 679
Date : 2021-02-14 12:29:19 Close : 1,410 Change % : 2.76 Volume : 50.14 Million Times : 1,254
Date : 2021-02-13 12:29:58 Close : 1,450 Change % : 2.84 Volume : 143.95 Million Times : 3,255
Date : 2021-02-09 12:29:42 Close : 1,410 Change % : 1.40 Volume : 96.64 Million Times : 2,590
Date : 2021-02-08 12:30:00 Close : 1,430 Change % : 0.69 Volume : 146.35 Million Times : 3,417
Date : 2021-02-07 10:56:31 Close : 1,440 Change % : 8.27 Volume : 111.093 Million Times : 2,576
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
Symbol : وگردشح Last : - 15,218 Volume : 68.324 Million Market Value : 318.825 Thousand billion Date : 2020-12-24
More

Comments & Analysis