امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسه0001 | Mortgageloan - Fara Bourse
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
Category:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

Sub Category:

تسهیلات مسکن

Status:

Permitted

Last: 1.199 Million 128.26
Close: 525,368 0.00

Last Trade

14:18
Feature Amounts Feature Amounts
Open 1.243 Million Close 525,368 0.00
High 1.26 Million Low 1.199 Million
Volume 19,853 Times 919
Price Range:  1.213 Million - 1.341 Million Value 10.43 billion
Base volume 1 Volume limit 1 - 560

Trades

14:18
True Legal
74 Number of buyers -
6,964 Purchase volume -
299 Seller number 5
6,818 Sales volume 146
146.00 Change of ownership 146.00

Ask / Bid

14:18
Order Number Buy Sell Number Order
Order2 Number129 Buy1,228,129 Sell1,240,000 Number199 Order1
Order1 Number43 Buy1,219,890 Sell1,279,472 Number76 Order1
Order2 Number246 Buy1,213,389 Sell1,279,903 Number8 Order1
Order0 Number0 Buy0 Sell1,310,000 Number37 Order4
Order0 Number0 Buy0 Sell1,329,900 Number8 Order1

EPS

Fiscal year
Realization of profit - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

The last assembly
Real profit - P/E مجمع -
Cash profit -
Distribution percentage -

Yield and liquidity

3 Months 83.23 %
6 Months 112.15 %
9 Months 170.8 %
1 year old 170.8 %
Big
Medium
Small
Growth Middle Value
-

Market Value

-

P/B

-

Free Floating Stocks

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2022-01-16 14:18:17 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-15 14:45:04 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-12 14:59:24 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-11 12:04:05 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-10 14:54:15 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-09 14:38:11 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-08 14:32:47 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-05 14:24:36 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-04 14:54:54 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-03 14:00:43 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-02 12:50:19 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2022-01-01 14:57:19 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2021-12-29 14:42:54 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2021-12-28 12:40:04 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
Date : 2021-12-27 13:35:27 Close : 525,368 Change % : 0.00 Volume : 19,853 Times : 919
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
Symbol : MELZ Last : 506,333 826,652 Volume : 82 Market Value : - Date : 2022-01-11
Symbol : MELZ Last : 466,640 523,360 Volume : 2 Market Value : - Date : 2022-01-04
Symbol : MELZ Last : 343,011 812,189 Volume : 5 Market Value : - Date : 2021-11-17
Symbol : MELZ Last : 339,133 851,651 Volume : 14 Market Value : - Date : 11:11
Symbol : MELZ Last : 148,429 798,808 Volume : 73 Market Value : - Date : 2022-01-12
Symbol : MELZ Last : 58,079 647,995 Volume : 33 Market Value : - Date : 12:59
Symbol : MELZ Last : 287,806 783,034 Volume : 5 Market Value : - Date : 2021-12-20
Symbol : MELZ Last : 138,869 780,336 Volume : 52 Market Value : - Date : 2022-01-11
Symbol : MELZ Last : 414,294 593,250 Volume : 45 Market Value : - Date : 2022-01-10
Symbol : MELZ Last : 743,512 859,657 Volume : 3 Market Value : - Date : 2021-12-13
More

Comments & Analysis