تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98

تملی808 | Mortgageloan - Fara Bourse
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
Category:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

Sub Category:

تسهیلات مسکن

Status:

Permitted

Last: 568,748 172.87
Close: 208,429 0.00

Last Trade

2023-07-05
Feature Amounts Feature Amounts
Open 568,748 Close 208,429 0.00
High 568,748 Low 568,748
Volume 24 Times 1
Price Range:  451,250 - 498,750 Value 5 Million
Base volume 1 Volume limit 1 - 280

Trades

2023-07-05
True Legal
1 Number of buyers -
33 Purchase volume -
1 Seller number -
33 Sales volume -
- Change of ownership -

Ask / Bid

2023-07-05
Order Number Buy Sell Number Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order
Order Number0 Buy0 Sell0 Number0 Order

EPS

Fiscal year
Realization of profit - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

The last assembly
Real profit - P/E مجمع -
Cash profit -
Distribution percentage -

Yield and liquidity

3 Months 9.89 %
6 Months 20.76 %
9 Months 69.92 %
1 year old 78.41 %
Big
Medium
Small
Growth Middle Value
-

Market Value

-

P/B

-

Free Floating Stocks

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2023-10-04 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-10-02 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-10-01 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-30 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-27 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-26 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-25 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-23 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-20 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-19 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-18 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-17 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-13 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-12 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
Date : 2023-09-11 00:00:00 Close : 540,311 Change % : 0.00 Volume : - Times : -
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
Symbol : MSKZ Last : 59,457 867,799 Volume : 1,221 Market Value : - Date : 2022-04-04
Symbol : MSKZ Last : 184,611 995,426 Volume : 5,251 Market Value : - Date : 2022-05-02
Symbol : MSKZ Last : 420,564 1.24 Million Volume : 2,314 Market Value : - Date : 2022-06-01
Symbol : MSKZ Last : 570,604 1.385 Million Volume : 2,856 Market Value : - Date : 2022-07-06
Symbol : MSKZ Last : 487,805 1.303 Million Volume : 3,605 Market Value : - Date : 2022-08-06
Symbol : MSKZ Last : 3,131 1.016 Million Volume : 5,083 Market Value : - Date : 2022-09-06
Symbol : MSKZ Last : 41,506 871,642 Volume : 6,721 Market Value : - Date : 2022-10-04
Symbol : MELZ Last : 650,359 572,556 Volume : 10 Market Value : - Date : 2023-03-27
Symbol : MELZ Last : 528,766 474,032 Volume : 67 Market Value : - Date : 2023-04-30
Symbol : MELZ Last : 728,985 604,000 Volume : 82 Market Value : - Date : 2023-05-13
More

Comments & Analysis