امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسه1402 | Mortgageloan - Fara Bourse
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
Category:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

Sub Category:

تسهیلات مسکن

Status:

Permitted

Last: 1.26 Million 10.62
Close: 1.41 Million 0.00

Last Trade

2024-05-18
Feature Amounts Feature Amounts
Open 1.24 Million Close 1.41 Million 0.00
High 1.261 Million Low 1.24 Million
Volume 301,226 Times 4,702
Price Range:  1.319 Million - 1.458 Million Value 424.65 billion
Base volume 1 Volume limit 1 - 1,120

Trades

2024-05-18
True Legal
476 Number of buyers -
300,681 Purchase volume -
3,797 Seller number 21
208,691 Sales volume 91,990
91,990 Change of ownership 91,990

Ask / Bid

2024-05-18
Order Number Buy Sell Number Order
Order1 Number160 Buy1,410,000 Sell1,418,000 Number149 Order3
Order2 Number886 Buy1,405,100 Sell1,419,999 Number32 Order2
Order4 Number1,788 Buy1,402,000 Sell1,420,000 Number2,197 Order18
Order1 Number100 Buy1,401,001 Sell1,421,000 Number166 Order2
Order2 Number323 Buy1,401,000 Sell1,425,000 Number76 Order3

EPS

Fiscal year
Realization of profit - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

The last assembly
Real profit - P/E مجمع -
Cash profit -
Distribution percentage -

Yield and liquidity

3 Months 36.28 %
6 Months 54.61 %
9 Months 51.25 %
1 year old 48.4 %
Big
Medium
Small
Growth Middle Value
-

Market Value

-

P/B

-

Free Floating Stocks

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2024-05-18 14:57:45 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-05-15 14:57:58 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-05-14 14:59:56 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-05-13 17:53:07 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-05-12 14:56:38 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-05-11 14:55:41 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-05-08 14:59:53 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-05-07 14:57:51 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-05-06 14:58:05 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-05-05 14:59:08 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-05-01 14:48:17 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-04-16 11:49:00 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-04-15 14:54:59 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-04-14 14:58:11 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
Date : 2024-04-13 10:37:00 Close : 1.41 Million Change % : 0.00 Volume : 301,226 Times : 4,702
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
Symbol : MSKZ Last : 59,457 867,799 Volume : 1,221 Market Value : - Date : 2022-04-04
Symbol : MSKZ Last : 184,611 995,426 Volume : 5,251 Market Value : - Date : 2022-05-02
Symbol : MSKZ Last : 420,564 1.24 Million Volume : 2,314 Market Value : - Date : 2022-06-01
Symbol : MSKZ Last : 570,604 1.385 Million Volume : 2,856 Market Value : - Date : 2022-07-06
Symbol : MSKZ Last : 487,805 1.303 Million Volume : 3,605 Market Value : - Date : 2022-08-06
Symbol : MSKZ Last : 3,131 1.016 Million Volume : 5,083 Market Value : - Date : 2022-09-06
Symbol : MSKZ Last : 41,506 871,642 Volume : 6,721 Market Value : - Date : 2022-10-04
Symbol : MELZ Last : 650,359 572,556 Volume : 10 Market Value : - Date : 2023-03-27
Symbol : MELZ Last : 528,766 474,032 Volume : 67 Market Value : - Date : 2023-04-30
Symbol : MELZ Last : 728,985 604,000 Volume : 82 Market Value : - Date : 2023-05-13
More

Comments & Analysis