گسترش قطعه سازی کمند

فکمند | Stocks - Fara Bourse
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
Category:

محصولات فلزی

Sub Category:

سایر محصولات فلزی

Status:

Permitted

Last: 36,210 193.55
Close: 12,335 0.00

Last Trade

12:29
Feature Amounts Feature Amounts
Open 36,210 Close 12,335 0.00
High 37,000 Low 36,210
Volume 369,282 Times 9
Price Range:  36,273 - 38,515 Value 4.56 billion
Base volume 1 Volume limit 1 - 100,000

Trades

12:29
True Legal
271 Number of buyers -
1.21 Million Purchase volume -
180 Seller number -
1.21 Million Sales volume -
- Change of ownership -

Ask / Bid

12:29
Order Number Buy Sell Number Order
Order0 Number0 Buy0 Sell36,273 Number615,662 Order67
Order0 Number0 Buy0 Sell36,274 Number837 Order1
Order0 Number0 Buy0 Sell36,690 Number3,290 Order2
Order0 Number0 Buy0 Sell36,700 Number629 Order3
Order0 Number0 Buy0 Sell36,802 Number552 Order1

EPS

Fiscal year 2022-03-20
Realization of profit 37 دوره 3 ماهه
سود TTM 355
P/E TTM 105.152

DPS

The last assembly 2021-03-19
Real profit 375 P/E مجمع 99.54
Cash profit 45
Distribution percentage 12 %

Yield and liquidity

3 Months 204.75 % Rank 508
6 Months 203.52 % Rank 632
9 Months 203.52 % Rank 648
1 year old 203.52 % Rank 656
Big
Medium
Small
Growth Middle Value
944.86 billion

Market Value

-

P/B

-

Free Floating Stocks

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2021-09-20 12:29:59 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-19 12:29:54 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-18 12:22:38 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-16 12:26:47 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-15 12:26:47 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-14 12:23:15 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-13 12:27:49 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-12 12:06:47 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-11 12:29:35 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-08 12:29:57 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-07 12:29:51 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-06 12:29:48 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-05 12:28:52 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-04 12:29:57 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
Date : 2021-09-01 11:30:10 Close : 12,335 Change % : 0.00 Volume : 369,282 Times : 9
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
Symbol : KLSS Last : 1,716 7,400 Volume : 3.13 Million Market Value : 917.78 billion Date : 2021-09-19
Symbol : JAMD Last : - 7,800 Volume : 5.58 Million Market Value : 5.089 Thousand billion Date : 12:29
Symbol : BIRP Last : 2,836 2,199 Volume : 64,634 Market Value : 8.926 Thousand billion Date : 12:29
Symbol : FBSP Last : 24.00 817 Volume : 25,000 Market Value : 224.19 billion Date : 11:21
Symbol : SAMA Last : 940.00 19,880 Volume : 1.71 Million Market Value : 29.79 Thousand billion Date : 12:27
Symbol : CHDN Last : 56.00 4,010 Volume : 12.52 Million Market Value : 34.701 Thousand billion Date : 12:29
Symbol : JSHP Last : 76.00 1,607 Volume : 40 Market Value : 15.85 billion Date : 2021-09-19
More

Comments & Analysis