کارین

کارین | Funds - Exchange
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Category:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

Sub Category:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

Status:

Permitted

Last: 10,200 1.93
Close: 10,007 0.00

Last Trade

2024-05-18
Feature Amounts Feature Amounts
Open 10,200 Close 10,007 0.00
High 10,200 Low 10,199
Volume 34.776 Million Times 185
Price Range:  9,186 - 11,226 Value 348.01 billion
Base volume 1 Volume limit 1 - 1,000,000

Trades

2024-05-18
True Legal
56 Number of buyers 1
13.931 Million Purchase volume 20.846 Million
22 Seller number 3
23.053 Million Sales volume 11.723 Million
9.123 Million Change of ownership 9.123 Million

Ask / Bid

2024-05-18
Order Number Buy Sell Number Order
Order107 Number101,452,490 Buy10,007 Sell10,008 Number98,444,388 Order99
Order11 Number10,000,500 Buy10,006 Sell10,009 Number10,000,000 Order10
Order11 Number10,000,183 Buy10,005 Sell10,010 Number10,000,000 Order10
Order10 Number10,000,000 Buy10,004 Sell10,011 Number10,000,000 Order10
Order10 Number10,000,000 Buy10,003 Sell10,012 Number10,000,000 Order10

Yield and liquidity

3 Months 0.16 %
6 Months 0.18 %
9 Months 0.17 %
1 year old 0.18 %

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2024-05-18 14:58:34 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-05-15 14:52:48 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-05-14 14:59:47 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-05-13 14:34:41 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-05-12 14:29:33 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-05-11 14:59:36 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-05-08 14:41:13 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-05-07 14:59:20 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-05-06 14:58:43 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-05-05 14:58:47 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-05-01 14:59:50 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-04-16 10:09:58 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-04-15 14:59:12 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-04-14 14:56:28 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
Date : 2024-04-13 10:30:18 Close : 10,007 Change % : 0.00 Volume : 34.776 Million Times : 185
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
Symbol : FATF Last : 4,113 69,714 Volume : 10.581 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : SGAF Last : 941.00 15,710 Volume : 9.883 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : SSNF Last : 1.00 10,076 Volume : 37,755 Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : FKOF Last : 3,749 61,483 Volume : 2.26 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : FPAF Last : 6.00 10,101 Volume : 10.521 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : FKNF Last : 3,385 54,923 Volume : 9.396 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : امینیکم Last : 177.00 10,174 Volume : 38.096 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : KMND Last : 11.00 10,101 Volume : 24.747 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : FIRO Last : 2,796 44,730 Volume : 3.834 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : AVSF Last : 2,118 36,000 Volume : 5.468 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
More

Comments & Analysis