سپیدار سیستم آسیا

سپیدار | Stocks - Fara Bourse
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
Category:

رایانه

Sub Category:

مشاوره و تهیه نرم افزار

Status:

Permitted

Last: 19,708 5.00
Close: 19,672 4.81

Last Trade

12:30
Feature Amounts Feature Amounts
Open 19,010 Close 19,672 902.00
High 19,708 Low 18,850
Volume 4.58 Million Times 11,621
Price Range:  18,621 - 20,581 Value 90.1 billion
Base volume 1 Volume limit 1 - 100,000

Trades

12:30
True Legal
484 Number of buyers 2
3.544 Million Purchase volume 2 Million
7,655 Seller number 9
5.516 Million Sales volume 27,915
1.972 Million Change of ownership 1.972 Million

Ask / Bid

12:30
Order Number Buy Sell Number Order
Order1 Number1,928 Buy19,270 Sell19,270 Number162 Order7
Order1 Number1,026 Buy19,260 Sell19,301 Number1,830 Order2
Order1 Number300 Buy19,210 Sell19,337 Number24 Order1
Order1 Number2,000 Buy19,200 Sell19,340 Number21 Order1
Order1 Number246 Buy19,190 Sell19,350 Number545 Order2

EPS

Fiscal year 2022-03-20
Realization of profit 431 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,498
P/E TTM 12.534

DPS

The last assembly 2021-03-19
Real profit 4,573 P/E مجمع 4.1
Cash profit 2,000
Distribution percentage 43.73 %

Yield and liquidity

3 Months 26.47 % Rank 614
6 Months 4.47 % Rank 423
9 Months 77.4 % Rank 21
1 year old 77.4 % Rank 133
Big
Medium
Small
Growth Middle Value
13.77 Thousand billion

Market Value

13.1

P/B

% 19.39

Free Floating Stocks

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2021-09-20 12:30:00 Close : 19,672 Change % : 4.81 Volume : 4.58 Million Times : 11,621
Date : 2021-09-19 12:30:02 Close : 18,770 Change % : 4.24 Volume : 5.54 Million Times : 8,367
Date : 2021-09-18 12:29:35 Close : 19,601 Change % : 4.09 Volume : 1.2 Million Times : 2,665
Date : 2021-09-16 12:29:56 Close : 20,437 Change % : 0.00 Volume : 6.2 Million Times : 53,210
Date : 2021-09-15 12:29:58 Close : 20,437 Change % : 0.14 Volume : 6.2 Million Times : 53,210
Date : 2021-09-14 12:29:58 Close : 20,465 Change % : 4.00 Volume : 3.26 Million Times : 28,136
Date : 2021-09-13 12:29:58 Close : 19,678 Change % : 4.27 Volume : 8.09 Million Times : 18,621
Date : 2021-09-12 12:29:42 Close : 20,555 Change % : 4.68 Volume : 2.95 Million Times : 3,502
Date : 2021-09-11 12:29:53 Close : 21,564 Change % : 3.96 Volume : 6.18 Million Times : 14,722
Date : 2021-09-08 12:29:56 Close : 22,453 Change % : 4.75 Volume : 8.54 Million Times : 30,513
Date : 2021-09-07 12:29:48 Close : 23,573 Change % : 4.60 Volume : 5.94 Million Times : 30,162
Date : 2021-09-06 12:30:00 Close : 24,710 Change % : 4.56 Volume : 24.18 Million Times : 45,208
Date : 2021-09-05 12:30:00 Close : 23,632 Change % : 1.94 Volume : 16.2 Million Times : 15,159
Date : 2021-09-04 11:15:35 Close : 24,100 Change % : 62.60 Volume : 6.68 Million Times : 1,267
Date : 2021-07-07 12:29:59 Close : 64,444 Change % : 1.15 Volume : 1.77 Million Times : 9,761
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
Symbol : IAGM Last : 250.00 15,350 Volume : 2.18 Million Market Value : 7.74 Thousand billion Date : 12:29
Symbol : DADE Last : 190.00 19,540 Volume : 448,396 Market Value : 12.701 Thousand billion Date : 12:29
Symbol : SYSM Last : 1,380 29,290 Volume : 3.04 Million Market Value : 49.674 Thousand billion Date : 2021-07-27
Symbol : SEPK Last : 220.00 31,800 Volume : 366,239 Market Value : 159.95 Thousand billion Date : 12:29
Symbol : RKSH Last : 50.00 7,540 Volume : 1.12 Million Market Value : 47.754 Thousand billion Date : 12:29
Symbol : EPRS Last : 290.00 6,270 Volume : 6.77 Million Market Value : 37.44 Thousand billion Date : 12:29
Symbol : INFO Last : 330.00 6,360 Volume : 13.43 Million Market Value : 178.64 Thousand billion Date : 2021-09-19
Symbol : RYHZ Last : 4,482 86,250 Volume : 1.55 Million Market Value : 17.565 Thousand billion Date : 12:29
Symbol : PRKT Last : 180.00 17,380 Volume : 982,721 Market Value : 52.05 Thousand billion Date : 12:29
Symbol : APPE Last : 640.00 12,350 Volume : 1.16 Million Market Value : 70.208 Thousand billion Date : 12:29
More

Comments & Analysis