صندوق واسطه گری مالی یکم

دارایکم | Funds - Exchange
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
Category:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

Sub Category:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

Status:

Permitted

Last: 153,180 5.50
Close: 162,100 0.00

Last Trade

2024-02-28
Feature Amounts Feature Amounts
Open 154,990 Close 162,100 0.00
High 156,490 Low 152,690
Volume 680,737 Times 1,406
Price Range:  147,100 - 179,780 Value 110.35 billion
Base volume 1 Volume limit 1 - 1,000,000

Trades

2024-02-28
True Legal
459 Number of buyers -
654,533 Purchase volume -
401 Seller number 5
602,375 Sales volume 52,158
52,158 Change of ownership 52,158

Ask / Bid

2024-02-28
Order Number Buy Sell Number Order
Order1 Number1,250 Buy161,870 Sell161,900 Number284 Order1
Order1 Number1,910 Buy161,860 Sell161,910 Number300 Order3
Order2 Number855 Buy161,840 Sell161,920 Number5,954 Order4
Order1 Number100 Buy161,820 Sell161,930 Number1,590 Order1
Order2 Number996 Buy161,810 Sell162,010 Number231 Order2

Yield and liquidity

3 Months 5.34 %
6 Months 4.67 %
9 Months 24.32 %
1 year old 52.18 %

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2024-02-28 14:59:59 Close : 162,100 Change % : 0.00 Volume : 680,737 Times : 1,406
Date : 2024-02-27 11:59:36 Close : 162,100 Change % : 0.00 Volume : 680,737 Times : 1,406
Date : 2024-02-26 14:59:58 Close : 162,100 Change % : 0.00 Volume : 680,737 Times : 1,406
Date : 2024-02-24 10:52:40 Close : 162,100 Change % : 0.00 Volume : 680,737 Times : 1,406
Date : 2024-02-21 11:57:52 Close : 162,100 Change % : 0.00 Volume : 680,737 Times : 1,406
Date : 2024-02-20 14:50:42 Close : 162,100 Change % : 0.82 Volume : 680,737 Times : 1,406
Date : 2024-02-19 14:59:58 Close : 163,440 Change % : 0.82 Volume : 1.886 Million Times : 4,059
Date : 2024-02-18 14:59:58 Close : 162,110 Change % : 1.60 Volume : 2.235 Million Times : 4,990
Date : 2024-02-17 14:59:59 Close : 159,560 Change % : 1.18 Volume : 1.875 Million Times : 4,932
Date : 2024-02-14 14:59:57 Close : 161,470 Change % : 2.07 Volume : 2.248 Million Times : 6,036
Date : 2024-02-13 14:59:58 Close : 164,890 Change % : 0.57 Volume : 1.621 Million Times : 4,317
Date : 2024-02-12 14:59:59 Close : 165,840 Change % : 1.37 Volume : 2.648 Million Times : 5,623
Date : 2024-02-10 14:59:58 Close : 168,150 Change % : 0.11 Volume : 1.602 Million Times : 3,486
Date : 2024-02-07 14:59:58 Close : 167,960 Change % : 0.11 Volume : 2.277 Million Times : 4,897
Date : 2024-02-06 14:59:58 Close : 167,770 Change % : 0.42 Volume : 1.446 Million Times : 4,025
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
Symbol : SKDF Last : 2,050 332,700 Volume : 2,187 Market Value : - Date : 2024-02-28
Symbol : SATF Last : 391.00 40,999 Volume : 91,047 Market Value : - Date : 2024-02-28
Symbol : SSKF Last : 231.00 22,070 Volume : 540,411 Market Value : - Date : 2024-02-28
Symbol : SALF Last : 3,911 184,951 Volume : 3,806 Market Value : - Date : 2024-02-28
Symbol : SAGF Last : 1,792 124,599 Volume : 1.477 Million Market Value : - Date : 2024-02-28
Symbol : SSAF Last : 522.00 36,960 Volume : 424,535 Market Value : - Date : 2024-02-28
Symbol : CFIF Last : 310.00 26,990 Volume : 100 Market Value : - Date : 2024-02-28
Symbol : SSPF Last : 1.00 11,376 Volume : 448 Market Value : - Date : 2023-10-24
Symbol : SMIF Last : 801.00 294,600 Volume : 1,059 Market Value : - Date : 2024-02-28
Symbol : طلا Last : 2,039 225,479 Volume : 6.328 Million Market Value : - Date : 2024-02-28
More

Comments & Analysis