همای

همای | Funds - Exchange
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Category:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

Sub Category:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

Status:

Permitted

Last: 10,208 2.00
Close: 10,008 0.00

Last Trade

2024-05-18
Feature Amounts Feature Amounts
Open 10,208 Close 10,008 0.00
High 10,209 Low 10,208
Volume 68.345 Million Times 1,906
Price Range:  9,184 - 11,224 Value 683.97 billion
Base volume 1 Volume limit 1 - 1,000,000

Trades

2024-05-18
True Legal
1,316 Number of buyers -
67.867 Million Purchase volume -
310 Seller number 2
44.596 Million Sales volume 23.271 Million
23.271 Million Change of ownership 23.271 Million

Ask / Bid

2024-05-18
Order Number Buy Sell Number Order
Order618 Number213,049,397 Buy10,007 Sell10,008 Number66,191,388 Order112
Order16 Number5,668,501 Buy10,006 Sell10,009 Number1,015,000 Order3
Order11 Number5,078,097 Buy10,005 Sell10,010 Number1,000,000 Order1
Order9 Number5,039,595 Buy10,004 Sell10,011 Number1,002,498 Order2
Order14 Number5,019,539 Buy10,003 Sell10,012 Number1,020,000 Order2

Yield and liquidity

3 Months 0.04 %
6 Months 0.1 %
9 Months 0.23 %
1 year old 0.23 %

History

Date Close Change % Volume Times
Date : 2024-05-18 14:59:57 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-05-15 14:59:56 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-05-14 14:59:58 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-05-13 14:59:54 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-05-12 14:59:56 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-05-11 14:59:59 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-05-08 14:59:57 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-05-07 14:59:54 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-05-06 14:59:57 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-05-05 19:01:51 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-05-01 14:59:59 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-04-16 10:37:19 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-04-15 15:02:18 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-04-14 14:59:54 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
Date : 2024-04-13 10:36:28 Close : 10,008 Change % : 0.00 Volume : 68.345 Million Times : 1,906
More

Related

Symbol Last Volume Market Value
Symbol : FATF Last : 4,113 69,714 Volume : 10.581 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : SGAF Last : 941.00 15,710 Volume : 9.883 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : SSNF Last : 1.00 10,076 Volume : 37,755 Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : FKOF Last : 3,749 61,483 Volume : 2.26 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : FPAF Last : 6.00 10,101 Volume : 10.521 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : FKNF Last : 3,385 54,923 Volume : 9.396 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : امینیکم Last : 177.00 10,174 Volume : 38.096 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : KMND Last : 11.00 10,101 Volume : 24.747 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : FIRO Last : 2,796 44,730 Volume : 3.834 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
Symbol : AVSF Last : 2,118 36,000 Volume : 5.468 Million Market Value : - Date : 2024-05-18
More

Comments & Analysis